Hakkımızda


 

Tarihçemiz

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, ülkemizin Orman Endüstri Mühendisi gereksinimini karşılamak üzere 1992 yılında Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Artvin Orman Fakültesi bünyesinde açılmış ve 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun ek 80 inci maddesi ile kurulmuş olan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde yürütmekte olan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulunun izni ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor ve 3 Araştırma Görevlisi’nden oluşan akademik kadrosuyla Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Değişim süreci içindeki Orman Ürünleri Endüstrisi’nin günümüzdeki mevcut durumu ile gelecekteki beklentilerini göz önüne alıp, teorik bilgi ve uygulamalar açısından donanımlı, ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet dilini bilen, endüstriyel bilgi ve teknolojileri doğru kullanabilen, yenilikçi ve lider nitelikte mühendisler yetiştirip, yurtiçi ve yurtdışında bilim dalları temelinde bütünleşme ve iletişimi sağlayarak bilimsel çıktılar bakımından saygın bir yerde olmak misyonuna sahip olan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, belirlediği misyonunu genç ve dinamik akademik kadrosuyla gerçekleştirmek hedefindedir.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine, vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan ders programının yanı sıra düzenlenen seminer vb. etkinliklerle, hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini yetiştirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli olanaklar da sağlamaktadır.