Bitirme Çalışması


Tüm öğrencilerimizin bitirme çalışmalarını aşağıdaki eklerde verilen formatlara uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.
Dış Kapak  
İç Kapak    
Önsöz  
İçindekiler  
Özet  
Tablolar Dizini    
Şekiller Dizini  
Kısaltmalar Dizini    
Tez Bilgileri  
Kaynaklar